чагыштыру


чагыштыру
1. перех.
1) сра́внивать/сравни́ть, сопоставля́ть/сопоста́вить, сверя́ть/све́рить, слича́ть/сличи́ть || сравне́ние, сопоставле́ние, сличе́ние

ике бригаданың эш нәтиҗәләрен чагыштыру — сра́внивать ито́ги рабо́ты двух брига́д

2) в знач. нареч. чагыштырып в сравне́нии, сопостави́тельным путём

чагыштырып күрсәтү — показа́ть в сравне́нии

чагыштырып тикшерү — иссле́довать (изуча́ть) сопостави́тельным путём

2. сущ.
сравне́ние, сопоставле́ние || сравни́тельный, сопостави́тельный

чагыштырулар ясау — де́лать сравне́ния

формаль чагыштыру — форма́льное сравне́ние

- чагыштырып алу
- чагыштырып узу
- чагыштырып үтү
- чагыштырып карау

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "чагыштыру" в других словарях:

 • чагыштыру — 1. Күренешләрнең, әйберләрнең охшашлыкларын яки аермаларын, яисә берсенең икенчесеннән өстенлеген билгеләү, ачыклау өчен тикшерү 2. Кем яки нәрсә белән дә булса тиңләү, кемгә яки нәрсәгә охшату 3. и. әд. Бер әйберне икенче әйбергә охшатуны эченә… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • алай — а. 1. Алда әйтелгән (уйланган, күздә тотылган) рәвешне алмаштыра. Нин. б. эш, күренешкә күрсәтү, чагыштыру өчен кулл. 2. рәв. Ул кадәр, ул дәрәҗәдә 3. ы. Берәр кеше белән сөйләшкәндә аннан ишеткәннәрдән соң уйга калып, аптырап торганда әйтелә… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • әгәр — иск. терк. 1. Реаль мөмкин булган шартны белдергән иярчен җөмләне баш җөмләгә терки. Дә кисәкчәсе белән янәшә килеп, теләк, уйланылган яки чынбарлыкка туры килми торган шарт төшенчәсен аңлаткан иярчен кушма җөмләне баш җөмләгә терки. Гадәттә икән …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • әгәренки — иск. терк. 1. Реаль мөмкин булган шартны белдергән иярчен җөмләне баш җөмләгә терки. Дә кисәкчәсе белән янәшә килеп, теләк, уйланылган яки чынбарлыкка туры килми торган шарт төшенчәсен аңлаткан иярчен кушма җөмләне баш җөмләгә терки. Гадәттә икән …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • гүя — терк. Әйберләрне, күренешләрне чагыштыру, охшату өчен кулланыла: әйтерсең лә гүяки ул безне чакыра …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • гүяки — терк. Әйберләрне, күренешләрне чагыштыру, охшату өчен кулланыла: әйтерсең лә гүяки ул безне чакыра …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • дәрәҗә — 1. Берәр нәрсәнең чагыштырмача микъдары, үлчәме, чамасы. Кабат, тапкыр, мәртәбә ничә дәрәҗәләр зурайтып күрсәтә 2. Үсештәге бер баскыч, ирешелгән нокта; чик аң дәрәҗәсе 3. Рәсми һ. б. ш. бүленештә яки бүленеш системасында: бер баскыч, урын,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • каршында — Кемгә нәрсәгә мөнәсәбәттә булуны белдерә ил каршында йөзе ак. Каршы алу – 1) Килүче белән очрашу, аны сәләмләү 2) Нин. б. вакыйгага, хәбәргә һ. б. билгеле бер мөнәсәбәт күрсәтү. КАРШЫ БАРУ – Нин. б. эш яки фикер белән килешмәү, шуны кире кагу.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • каршысында — Кемгә нәрсәгә мөнәсәбәттә булуны белдерә ил каршында йөзе ак. Каршы алу – 1) Килүче белән очрашу, аны сәләмләү 2) Нин. б. вакыйгага, хәбәргә һ. б. билгеле бер мөнәсәбәт күрсәтү. КАРШЫ БАРУ – Нин. б. эш яки фикер белән килешмәү, шуны кире кагу.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • кыяс — К. КЫЛУ (ИТҮ) – иск. Чагыштыру, тиңләштерү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • метафора — (МЕТАФОРИК) – Сүзне яки тәгъбирне күчмә мәгънәдә куллану (охшашлык, чагыштыру, аналогия нигезендә) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге